2018-02-23 06:49:07pm

About Us

Assistant Director of Education (Piriven)

Rev.Katugampalagama Piyarathana

T.P.-0779121998

Rev.Bulathgama Upananda

T.P.-0714419170

Rev.Balagoda Amarajothi

T.P.-0714809845

Rev.Dodangoda Piyasiri

T.P.-0714793657

Rev.Madovitga WajiraBuddi

T.P.-0718013646

Rev.Pallegama Wangeesa

T.P.-0718379650

Rev.Theripaha Dhamminda

0718115900

Rev.Gonadeniye Thapassi

T.P.-0714438954

Rev.Millawe Saranapala

T.P.-0714400981

Rev.Nambadagaswawe Sudhammarathana

T.P.-0718159194

Rev.Kanthale Wijithawansa

T.P.-0713619278

Rev.Ranwala Pagngnawasa

T.P.-0715366366

Rev.Diwiyagala Wijithaseeha

T.P.-0714462310

Rev. Madirigiriye vineetha

T.P.-0718180978

Rev.Keradewala Pugngnrathana

T.P.-0714223990

Rev.Mawathawawe Rathanawansa

T.P.-0714394165

Rev Kobbawala Medhankara

T.P.-0715325841

Rev Thawalama Siddhaththa

T.P.-0714414281

 

faq faq
© Copyright 2018 Pirivena Branch All Rights Reserved