2018-08-21 11:40:41pm

අප ගැන

සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂක(පිරිවෙන්)

පූජ්‍ය කටුගම්පලගම පියරතන හිමි

දු.ක.-0779121998

පූජ්‍ය බුලත්ගම උපනන්ද හිමි

දු.ක.-0714419170

පූජ්‍ය බලගොඩ අමරජෝති හිමි

දු.ක.-0714809845

පූජ්‍ය දොඩංගොඩ පියසිරි හිමි

දු.ක.-0714793657

පූජ්‍ය මාදෝවිට වජිරබුද්ධි හිමි

දු.ක.-0718013646

පූජ්‍ය වටිනාපහ ෙසා්මානන්ද හිමි

දු.ක.-0714283164

පූජ්‍ය පල්ලේගම වංගීස හිමි

දු.ක.-0718379650

පූජ්‍ය තෙරිපැහැ ධම්මින්ද හිමි

දු.ක.-071811590

පූජ්‍ය ගෝණදෙණියේ තපස්සි හිමි

දු.ක.-0714438954

පූජ්‍ය නඹඩගස්වැව සුධම්මරතන හිමි

දු.ක.-0718159194

ජූජ්‍ය කන්තලේ විජිතවංස හිමි

දු.ක.-0773619278

පූජ්‍ය රංවල පඤ්ඤාවාස හිමි

දු.ක.-0715366366

පූජ්‍ය දිවියාගල විජිතසීහ හිමි

දු.ක.-0714462310

පූජ්‍ය මැදිරිගිරිෙය් විනීත හිමි

දු.ක.-0718180978

පූජ්‍ය ෙකරෙද්වල පුඤ්ඤරතන හිමි

දු.ක.-0714223990

පූජ්‍ය මාවතවැෙව් රතනවංශ හිමි

දු.ක.-0714394165

පූජ්‍ය ෙකාබ්බෑවල ෙම්ධංකර හිමි

දු.ක.-0715325841

පූජ්‍ය තවලම සිද්ධත්ථ හිමි

දු.ක.-0714414281

පූජ්‍ය මිල්ලෑවේ සරණපාල හිමි

දු.ක.

පූජ්‍ය තනබද්දේගම සෝභිත හිමි

දු.ක.-0713967277

e mail- thanabaddegamas@gmail.com

 

faq faq
© Copyright 2018 Pirivena Branch All Rights Reserved