2018-11-22 01:32:16am

අප ගැන

විෂය උපදේශක මණ්ඩලය(පිරිවෙන්)

පූජ්‍ය බණ්ඩාරවෙල රතනසාර හිමි

සහකාර ලේකම් ප්‍රාචීන භාශෝපාකාර සමාගම

දු.ක.-0713374091

පූජ්‍ය රත්මල්විට චන්දානන්ද හිමි

විෂය - ත්‍රිපිටක ධර්මය

දු.ක.-0719294932

පූජ්‍ය රඹාවැවේ පාලිත හිමි

විෂය - සංස්කෘත

දු.ක.-0711953040

පූජ්‍ය අලකොළගහ ඤාණරතන හිමි

විෂය - භාවනා

දු.ක.-0112561233

පූජ්‍ය උයන්ගල්ලේ ඤාණරතන හිමි

විෂය - දෙමළ

දු.ක.-0712975951

ඩබ්.කේ.ගමගේ මහතා

පිරිවෙන් සම්බන්ධීකරණ නිලධාරී (විෂය සහ ගුරු පුහුණු)

T.P.-0712995554

එම්.එල්.ඒ.එස්.ප්‍රේමරත්න මහතා

විෂය - සිංහල

දු.ක.-0777852778

යූ.එල්.ඩී.ජේ.පද්මසිරි මහතා

විෂය - ගණිතය

දු.ක.-0714458117

ආර්.ඩී.එස්.ජයවර්ධන මහතා

විෂය - ඉංග්‍රීසි

දු.ක.-0718012922

ජයසේන ගුණවර්ධණ මහතා

විෂය - වෛකල්පික

දු.ක.-0718020966

පී.ඒස්.ඒ්.නාලක දර්ශන මහතා

විෂය - ෙසෟන්දර්යය

දු.ක.-0718212536

ගමෙග් විකුම් සම්පත් මහතා

විෂය- ෙෙවකල්පික

දු.ක.-

ජේ.එම්.තරිදු හසංග මහතා

විෂය - පරිගණක

දු.ක.-0775254405

කේ ඒ එස් ධර්මශ්‍රී මහතා

විෂය -පාලි

දු.ක.-0779312772

 

faq faq
© Copyright 2018 Pirivena Branch All Rights Reserved