2017-09-26 10:08:05am

2018 වර්ෂයේ සිට ක්‍රියාත්මක වන මූලික පිරිවෙන් නව විෂය නිර්දේශ සඳහා වාර සටහන්

 • සිංහල
 • පාලි
 • සංස්කෘත
 • ත්‍රිපිටක ධර්මය
 • ගණිතය
 • ඉංග්‍රීසි
 • ෙෙවකල්පික විෂයන්
 • දෙමළ(දෙවන බස)
 • faq faq
  © Copyright 2017 Pirivena Branch All Rights Reserved